ខ្ទឹមបារាំង IQF ដំណាំថ្មីកំពុងដំណើរការ

ខ្ទឹមបារាំង IQF ដំណាំថ្មីកំពុងដំណើរការ

ខ្ទឹមបារាំង ៤
ខ្ទឹមបារាំង ១
ខ្ទឹមបារាំង ៣

ខ្ទឹមបារាំង IQF ដំណាំថ្មីកំពុងដំណើរការ។ខ្ទឹមបារាំងស្អាតនិងស្រស់ត្រូវបានជ្រើសរើស។តម្លៃគឺអំណោយផល។សូមស្វាគមន៍ចំពោះការសាកសួរ។

Whatsapp៖ +86 15192901224

E-mail : info@ruiqiaofoods.com


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-១៧-២០២៣